.:. بید قرمز .:.

می نویسم تا فراموش نکنم، که بوده ام.

یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1387 12:37 نویسنده: بیدقرمز نظرات: 4 نظر چاپ

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست 

و دلم بس تنگ است 

بی خیالی سپر هر درد است 

باز هم می خندم 

آن قدر می خندم که غم از روی رود