.:. بید قرمز .:.

می نویسم تا فراموش نکنم، که بوده ام.

شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388 14:08 نویسنده: بیدقرمز نظرات: 14 نظر چاپ

من کلاْ آدم خیلی خواب آلویی هستم و اینو تو فامیل همه میدونن. از بچگیم همه بهم می گفتن تو باید عروسیت رو ظهر بگیرن!! عروسی که هیچی مراسم عقدم هم شب شد! 

با وجود همه خواب آلودگیا این شبهای قدر توفیق داشتم که برم احیا. امیدوارم که امشب هم خدا بهم توفیق بده و بتونم برم.  

تو ماه رمضون کولاک کردم از بس خوابیدم. صبح ها که تا لنگ ظهر خوابم بعد از ظهر هم یه دو ساعتی می خوابم! ولی باید یه فکر درست و حسابی برای بعد از ماه رمضون بکنم. دیگه بخور و بخواب بسه. 

امشب من رو از دعای خیر خودتو فراموش نکنین. التماس دعا.